Politika integrovaného systému řízení společnosti Českomoravská Bezpečnostní Agentura spol. s r.o.

Naši práci bereme vážně.

Našim klientům nabízíme služby na vysoké úrovni. Našim heslem je: “servis je pro nás pojem”. a to včetně servisu pro klienta i naše pracovníky, kteří jsou vizitkou našich klientů. K tomu využíváme všech technologických možností a dbáme na reprezentativní dojem.

Ostraha

ČMBA si zakládá na co nejlepším servisu, který pečlivě budujeme. Nejde jen o vrátného, jde o pracovníky, kteří jsou jako první na očích, ať už do objektu vstupuje kdokoli, a proto klademe důraz na celkový dojem a zázemí. Servis je pro nás pojem a to bez kompromisu.

Úklid

Vytváříme čisté a příjemné prostředí, kde se dobře pracuje.
To je podpořeno ohodnocením pracovníků úklidu, kteří pracují dle nastavených procesů a standardů. Úklidový servis s ČMBA znamená spolehlivost v nasazení, kvalitě práce a vybavení se kterým pracujeme. Zajišťujeme hezčí pohled na svět díky čistšímu a hygienicky ošetřenému prostředí.

uvozovky@2x

Servis je pro nás největší prioritou. Naši práci bereme vážně!

K podpoře těchto strategických záměrů a v souladu s výše uvedeným kontextem společnosti vyhlašuje vedení společnosti tyto dílčí závazky:

  • včas, proaktivně a pružně reagovat na potřeby zákazníků a plně uspokojovat jejich požadavky, předvídat jejich budoucí potřeby, a tím zvyšovat konkurenceschopnost a podíl na trhu;
  • inovovat a zdokonalovat námi nabízené produkty a služby;
  • budovat a posilovat princip partnerství v obchodních vztazích se zákazníky a dodavateli, založených na důvěře, komunikaci a sdílených hodnotách a informacích;
  • motivovat pracovníky k týmové práci a kontinuálnímu zlepšování systému řízení;
  • vytvářet vhodné a způsobilé prostředí nezbytné pro fungování procesů, vést a motivovat zaměstnance k využívání všech jejich schopností, znalostí a dovedností;
  • analyzovat zdroje rizik jednotlivých procesů, hodnotit možné hrozby a činit opatření k jejich snižování;
  • důsledně plnit závazné povinnosti (tzn. požadavky všech platných zákonů, předpisů, nařízení a jiných požadavků na ochranu životního prostředí a BOZP, které se vztahují k její činnosti;
  • klást důraz na prevenci znečišťování životního prostředí, což představuje minimalizovat dopady veškerých svých činností na životní prostředí a zdraví lidí.

Vydáno dne: 10.5.2022

Za vedení společnosti: Ing. Martina Gnojek a Jiří Gnojek, jednatelé společnosti