Kontrola práce neschopných

Prověříme vaši důvěru v zaměstnance za vás, již do 24 hodin.

Využijte svého práva zkontrolovat své nemocné pracovníky. Přenechejte starosti s tímto spojené na nás. Jsme nezávislí, důslední a dovedeme reagovat na požadavek ke kontrole do 24 hod.

Reakce do 24 hodin

Reagujeme pružně. Dokážeme váš požadavek realizovat už na druhý den.

Důslednost, nezaujatost

Vaše důvěra v zaměstnance je klíčová.
My ji můžeme prověřit.

Kontrola

Kontroly zaměstnance, který byl uznán dočasně práce neschopným dle § 192 Zákoníku práce. Našim úkolem je osobní návštěva nemocného v místě nahlášeného pobytu, kde bude sepsán protokol o provedené kontrole. Nebude-li práce neschopný zaměstnanec v místě pobytu zastižen, bude vše zdokumentováno a následně předáno zaměstnavateli.